t0 t4 t1 t2 t3

Celem działania Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywanie samodzielności. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na podstawie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zakres i poziom usług świadczonych uwzględnia w szczególności godność, intymność i poczucie bezpieczeństwa.

Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny korzystając z umiejętności diagnostycznych lekarza psychiatry, lekarza internisty i umiejętności terapeutycznych psychologa, specjalistów z zakresu terapii zajęciowej, pracowników socjalnych, personelu pielęgniarskiego, opiekunów oraz innych osób o specjalistycznym przygotowaniu opracowuje indywidualne plany wsparcia mieszkańców, które realizuje wraz z mieszkańcem.

Pracownie terapeutyczne

Dom Pomocy Społecznej swoim mieszkańcom oferuje różne formy terapii: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, relaksacja, ergoterapia.

Prowadzone są również treningi wsparcia mieszkańców. Mieszkaniec ma możliwość wyboru zajęć w których chce uczestniczyć, są to:

-        zajęcia ogólnorewalidacyjne, ogólnousprawniające

-        zajęcia artystyczne,

-        zajęcia muzyczne,

-        zajęcia z choreoterapii,

-        w ramach działań kulturalno-rozrywkowych organizowane są zajęcia z dramaterapii,

-        zajęcia ruchowe metodą Labana,

-        treningi umiejętności społecznych,

-        ćwiczenia rozwijające pamięć, koncentrację i podzielność uwagii,

-        gry i zabawy rozwijające koordynację oraz sprawność ruchową mieszkańca.

Każda forma terapii jest dostosowana do możliwości fizycznych, psychicznych oraz potrzeb każdego mieszkańca.

 

Rehabilitacja

 

W Domu Pomocy Społecznej znajdują się kompleksowo wyposażone gabinety: kinezyterapii i fizykoterapii. Fizjoterapeuta wykonuje zabiegi usprawniania leczniczego zlecone przez lekarzy specjalistów. Dysponujemy takimi sprzętami jak: magnetronik, laser, mata masująca, lampa solux, urządzenie do terapii ultradzwiękami i aparat do elektroterapii.

Mieszkańcy mogą bez ograniczeń korzystać ze sprzętu podnoszącego sprawność i ogólną kondycję fizyczną typu: rowerki, stepery, bieżnie, rotor do kończyn dolnych i górnych, ugul.

Codziennie dla chętnych odbywa się gimnastyka poranna.

Organizowane są dla mieszkańców spacery, wycieczki, zabawy ruchowe. Mieszkańcy bardziej sprawni fizycznie biorą udział w spartakiadach sportowych.

© 2019 Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies