t0 t4 t1 t2 t3

 


Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostrzeszowskiego zapewniającą całodobową opiekę 80 osobom przewlekle psychicznie chorym.

Organizacja Domu Pomocy Społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Dom Pomocy Społecznej mieści się w dwóch budynkach. W zabytkowym dworze mieszka 50 osób a w oficynie 30 osób.

DPS jest bez barier architektonicznych, dysponuje również samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dwór pochodzi z początku XX wieku. Stanowi interesującą architekturę rezydencjonalną w neobarokowym stylu.

Otoczony jest parkiem krajobrazowym o pow. 2,2 ha, który ma zachowaną pierwotną kompozycję i drzewostany z XIX i XX wieku. Wyróżniające się drzewa to jesiony, daglezje,kasztanowce białe. Ich wiek można oceniać na około 190 lat . Wspomniany park wraz ze stawem jest zadbany i pełen bujnej roślinności. Zespół dworsko- parkowy wraz z podwórzem gospodarczym stanowi przykład założenia rezydencjonalnego istniejącego co najmniej od I połowy XIX wieku, ukształtowanego na początku XX wieku i przekształconego częściowo w okresie międzywojennym przez ówczesnego właściciela majątku. Z uwagi na wartości architektoniczne znajduje się w rejestrze zabytków województwa wielkopolskiego.

Kochłowy to mała wieś położona w wojewódzctwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, położona 8 km od Ostrzeszowa. Dom znajduje w malowniczym terenie Wzgórz Ostrzeszowskich , najwyższych wzniesień Wielkopolski, na terenie których wytyczono ścieżki rowerowe i piesze oraz leśne rezerwaty przyrody.

Sam Dom Pomocy Społecznej znajduje się w pobliżu drogi krajowej nr 11, od której prowadzi aleja kasztanowa kierująca do naszego Domu.

 

Historia Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach

1 listopada 1947r. powstał Dom Starców

12.1950 r. – 31.12.1952 r. - Dom Opieki dla Dorosłych

01.01.1953 r. - Państwowy Zakłada Specjalny dla Dorosłych ( z przeznaczeniem dla kobiet umysłowo upośledzonych)

1967 r. Państwowy Dom Specjalny dla Dorosłych ( z przeznaczeniem dla kobiet umysłowo upośledzonych)

1970 r. - Państwowy Dom Specjalny dla Umysłowo Upośledzony Zdolnych do Pracy

1972 r. - Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ( z przeznaczeniem dla kobiet umysłowo upośledzonych)

1974 r. Państwowy Dom Pomocy Społecznej ( z przeznaczeniem dla kobiet umysłowo upośledzonych)

1992 r. - Dom Pomocy Społecznej ( z przeznaczeniem dla kobiet umysłowo upośledzonych)

od 09.07.1999 r. Dom Pomocy Społecznej ( z przeznaczeniem dla kobiet umysłowo upośledzonych lub chorych psychicznie wymagających stałej opieki)

od 20.03.2001 r. - Dom Pomocy Społecznej ( z przeznaczeniem dla osób przewlekle psychicznie chorych ).

 

W poprzednich latach budynki DPS-u poddane zostały gruntownej modernizacji i przebudowie. Uwieńczeniem tych starań było uzyskanie 7 czerwca 2006 r. decyzji Wojewody Wielkopolskiego potwierdzającej pełen standard usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach na czas nieokreślony.

 

© 2019 Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies